GXD đào tạo lập Tổng mức đầu tư và hiệu quả dự án cho Văn Phú Invest

Công ty Cổ phần Đầu tư Văn Phú – Invest là một thương hiệu uy tín có nhiều dự án lớn trong các lĩnh vực tư vấn đầu tư, kinh doanh, xây dựng và phát triển bất động sản. Quá trình triển khai khóa đào tạo lập Tổng mức đầu tư và Hiệu quả dự án cho nhân viên. Bên Văn Phú cũng đã phải khảo sát, tìm hiểu rất nhiều đơn vị, yêu cầu trình bày năng lực, các hợp đồng tương tự đã thực hiện và đọc các thông tin về GXD thật kỹ trước khi lựa chọn GXD để ký hợp đồng đào tạo.

Read More
Loading