Phần mềm Quản lý tài liệu dự án GXD version 2.0 (QLTL Document Control)

Phần mềm Quản lý tài liệu dự án GXD version 2.0.0 cập nhật ngày 10.07.2020

Với bộ cài đặt tải trực tiếp trên Sever GXD các kỹ sư GXD muốn bạn cài phần mềm QLTL nhẹ nhàng hơn. Các file tài liệu trong bộ cơ sở dữ liệu sẽ để trên máy chủ GXD, khi cần là tìm kiếm và tải về.

Phần mềm Quản lý tài liệu dự án GXD version 2.0.1 cập nhật ngày 17.07.2020

– Đọc properties file document: Chức năng này sẽ giúp người dùng và người biên tập tài liệu sẽ thuật lợi hơn khi lưu trữ thêm nhiều các thông tin đi theo 1 file tài liệu. Ví dụ: thông tin mô tả về 1 file dự án trong sheet quản lý tài liệu sẽ lưu theo file đó, khi chia sẻ sang những người khác, phần mềm đọc luôn vào mà người đó không phải viết lại mô tả. Các dữ liệu, thông tin sẽ được tái sử dụng nhiều lần. Việc có thêm các chỉ dẫn, mô tả về 1 file trong sheet Excel giúp sử dụng các file dễ dàng, tiện lợi và nhanh chóng hơn hẳn.

– Lệnh chuột phải cho phép thay đổi tên và thông tin files: Thực hiện ngay trong sheet Excel, sửa tên file trong ô Excel, chỉnh thông tin về file, rồi kích phải chọn đổi tên, rất tiện cho bạn sử dụng.

 Thay đổi tên thư mục cho phép đổi cả thư mục con: Khi trước trong sheet quản lý đổi tên thư mục, chưa đổi đường dẫn thư mục con. Cải tiến này đã tối ưu hơn.

– Cho phép mở thư mục hoặc file có chứa ký tự ‘#’: Ở phiên bản trước khi chạy đến các thư mục trong tên có các thư mục này thì phần mềm đứng, làm cho người dùng cứ tưởng phần mềm chạy lâu. Sau khi bắt được lỗi này, giờ phần mềm sẽ mượt mà hơn.

– Cho phép đổi tên file có ký tự ‘#’: Tương tự như trên như với file.

– Hiển thị cửa sổ tùy chọn cho phép chọn vùng dữ liệu, hoặc nhóm, hoặc tất cả khi check file, thay đổi tên hoặc chỉnh sửa thông tin: Khi quả lý đến hàng ngàn file hoặc hàng chục ngàn file dự án, công việc đã khác hẳn so với chỉ vài chục file trong 1 thư mục. Lúc trước các Kỹ sư GXD lập trình các lệnh chạy là duyệt tất cả các file. Nhưng khi thử nghiệm với lượng file lớn vài chục ngàn mỗi lần duyệt chạy lệnh rất lâu. Cải tiến này tối ưu các lệnh, cho phép chọn chỉ thực hiện lệnh với đúng đối tượng nhắm đến, phần mềm chạy nhanh hơn nhiều.

– Cho phép chỉnh sửa link file khi không tìm thấy file trong lệnh kiểm tra liên kết lỗi: Phiên bản trước chỉ đánh dấu đỏ liên kết bị lỗi, người dùng phải tự đi sửa lại link, cải tiến này tự động sửa lại liên kết. Giúp bạn đỡ công tìm gắn lại link.

– Khắc phục lỗi khi lần đầu thay đổi đường dẫn: 1 bất tiện nho nhỏ đã được fix.

– Cập nhật thêm 1 số hàm bổ trợ cho Excel: GXD_TEXTJOIN, GXD_FINDNEXT,… các hàm này được các Kỹ sư GXD lập trình để cho nhiều dự định sắp tới.

Không ngừng cải tiến để đến ngày phần mềm Quản lý tài liệu dự án GXD trở thành 1 phần mềm quan trọng của mọi người làm dự án tại Việt Nam.

Phần mềm QLTL GXD version 2.0.2 cập nhật ngày 20.07.2020

– Cho phép đọc cả thư mục không có file khi sử dụng lệnh thêm file mới
– Fix lỗi tạo nhóm dữ liệu
– Fix lỗi cho phép tạo lại hyperlink khi phát hiện lỗi, khi chạy lệnh kiểm tra liên kết lỗi
– Cho phép sao chép file khi sử dụng lệnh sắp xếp (Trước chỉ cho phép di chuyển (cắt) file)
– Fix lỗi khởi động phần mềm báo lỗi

Phần mềm Quản lý tài liệu dự án xây dựng GXD version 2.0.3 cập nhật ngày 04.08.2020

– Cập nhật tính năng đọc và xuất dữ liệu
– Cho phép tra cứu và tải tiêu chuẩn

Phần mềm QLTL GXD version 2.0.4 cập nhật ngày 08.08.2020

– Fix lỗi đọc và ghi properties unicode (các thông tin về file lưu theo file không bị lỗi font unicode nữa)
– Fix lỗi đọc và xuất file dữ liệu

Version 2.0.5 cập nhật ngày 10.08.2020

– Fix lỗi tạo mới sheet không thêm được files
– Cho phép đặt tên sheet khi tạo mới cấu trúc dữ liệu
– Bỏ qua cảnh báo khi kích vào Hyperlink: “Microsoft Office has identified a potential security concern”
– Fix lỗi không cập nhật được phiên bản mới với office 64bit
– Cập nhật tính năng đọc và xuất dữ liệu Excel
– Cập nhật tính năng kiểm tra liên kết lỗi, cảnh báo files lỗi
– Cập nhật tính năng sắp xếp files, cho phép copy files đến vị trí khác
– Cập nhật thêm tính năng thay đổi đường dẫn hyperlink
– Thay đổi cấu trúc thư mục
– Bổ sung thư mục ‘Vanban’ chứa tất cả các dữ liệu văn bản

Version 2.0.6 cập nhật ngày 11.08.2020

– Cho phép tra cứu quy trình quản lý dự án, quy trình công việc trong dự án

Version 2.0.7 cập nhật ngày 13.08.2020

– Fix lỗi đọc properties (các thuộc tính của file tài liệu)

Lộ trình cập nhật các phiên bản phần mềm Quản lý tài liệu dự án GXD mới hơn mời bạn xem tại đây: https://giaxaydung.vn/threads/lo-trinh-cap-nhat-va-phat-trien-phan-mem-quan-ly-tai-lieu-du-an-gxd-version-2-0.102816

Với bạn làm dự án xây dựng mà chưa sở hữu phần mềm Quản lý tài liệu dự án xây dựng GXD trong máy tính thì thật đáng tiếc. Phải cài đặt phần mềm ngay. Link tải phần mềm Quản lý tài liệu GXD: https://giaxaydung.vn/threads/phan-mem-quan-ly-tai-lieu-du-an-xay-dung-gxd.100672/

Hiện tại GXD vẫn cho sử dụng phần mềm Quản lý tài liệu GXD miễn phí. Trong thời gian tới sẽ thu một khoản phí để tiếp tục nghiên cứu, cập nhật, lập trình phát triển phần mềm Quản lý tài liệu GXD cho tốt hơn.