Sông Đà 6 chọn GXD phát triển phần mềm hạch toán chi phí thi công

Sau rất nhiều nghiên cứu, tìm hiểu trên thị trường Công ty CP Sông Đà 6 đã lựa chọn Công ty CP Giá Xây Dựng làm đối tác phát triển phần mềm hạch toán chi phí thi công.

Phần mềm hạch toán chi phí thi công là phần mềm quan trọng trong tính toán, quản lý kinh tế, tài chính cho doanh nghiệp thi công xây dựng như Sông Đà 6. Các chức năng chính của phần mềm:

  • Modul nghiệp vụ về lập giá chào giá thầu
  • Modul nghiệp vụ hạch toán giá thành, giá khoán tại công trường, chi nhánh công ty
  • Modul hạch toán lãi lỗ, so sánh đầu thu và đầu chi
  • Xuất các báo cáo để lãnh đạo điều hành công ty, Hội đồng quản trị có thể xem xét tình hình sản xuất kinh doanh tại một thời điểm

Hợp đồng phát triển phần mềm hạch toán chi phí thi công cho Sông Đà 6 được các Kỹ sư GXD phát triển trong 18 tháng. Phần mềm chạy trên nền Excel để tận dụng các hàm và chức năng tính toán, xử lý số liệu của Excel. Lãnh đạo và các Kỹ sư của Sông Đà 6 cùng Lãnh đạo và các Kỹ sư của GXD làm việc miệt mài, quyết liệt từ khâu mô tả nghiệp vụ, thuật toán, đề xuất giải pháp, lập trình, chạy thử… Phần mềm phần mềm hạch toán chi phí thi công đã hoàn thành vào cuối năm 2019, tiếp tục hiệu chỉnh và hoàn thiện hơn theo các yêu cầu của bên Sông Đà 6 vào đầu năm 2020 và đã được GXD bàn giao cho Sông Đà 6 nghiệm thu và đưa vào vận hành.

Thời đại công nghệ, đấu thầu cũng cạnh tranh khốc liệt, công tác nhân lực và công cụ sản xuất tự động hóa phải được đặc biệt quan tâm. Nếu không chú trọng yếu tố công nghệ sẽ sớm bị tụt hậu so với các đối thủ.

Đầu tư vào các công nghệ, phần mềm tự động hóa cũng giúp cho tăng năng suất lao động, sử dụng ít nhân lực hơn cho khối lượng công việc lớn hơn. Đồng nghĩa với khả năng cạnh tranh tốt hơn. Hơn nữa việc tuyển dụng nhân lực làm được việc cũng khó khăn, ứng dụng công nghệ, tự động hóa sẽ giúp giảm bớt áp lực về tuyển dụng nhân sự cũng như tỷ trọng tiền lương chi phi chung.

Công ty Giá Xây Dựng phát triển phần mềm hạch toán chi phí thi công, đồng thời cũng huấn luyện cho cán bộ, nhân viên Công ty Sông Đà 6 và tại các Chi nhánh sử dụng phần mềm, đồng thời qua đó nâng cao năng lực chuyên môn, chuẩn hóa và thống nhất quy trình công việc theo thuật toán hạch toán kinh tế trong đơn vị.

Thực hiện xong hợp đồng phát triển phần mềm hạch toán chi phí thi công, GXD cũng nâng cao nhiều năng lực và kinh nghiệm thực hiện các hợp đồng công nghệ thông tin, phát triển phần mềm xây dựng và các giải pháp công nghệ cho các doanh nghiệp xây dựng, các đơn vị có nhu cầu.