Phần mềm QLCL GXD mới cập nhật ngày 07/11/2020. Anh/em xây dựng chạy lệnh cập nhật để tận dụng tối đa các chức năng cho nhàn thân nhé.

– Thêm nút ‘Khôi phục mặc định’ cho hộp thoại tùy chọn

– Thêm tích chọn: ‘Không in ngày không có công việc thực hiện’ trong lệnh in nhật ký

– Nâng cấp cho phép đổ tiêu chuẩn trong phiếu kiểm tra

– Nâng cấp cho phép đổ ký hiệu bản vẽ trong phiếu kiểm tra

– Cho phép spin dữ liệu bằng cách nhập trực tiếp mã HSNT trong 3 sheet biên bản nghiệm thu

– Tự động tạo cột mẫu biên bản ở sheet danh mục khi sử dụng lệnh nhân bản sheet

– Cập nhật đường dẫn tuyệt đối dành cho nhóm tiêu chuẩn khi tra cứu

– Fix lỗi treo khi thay đổi tên mẫu trong cơ sở dữ liệu (CSDL)

– Fix lỗi nhân bản sheet (bảng tính)

– Chỉnh nhập dữ liệu đơn vị cho máy thi công NKTC

– Bổ sung thêm mục số 6- Nhập kho vật liệu trong nhật ký thi công (bạn xem hình dưới, nhật ký ở phiên bản cũ chỉ có đến mục số 5, giờ lập trình bổ sung thêm thông tin mục 6).

– Tự động tạo cột mẫu Biên bản khi nhân bản biên bản

– Sửa lệnh tự động giãn dòng ô Hợp đồng thi công xây dựng

– Thử nghiệm pane nhập dữ liệu tại sheet danh mục công việc

… và nhiều tinh chỉnh khác.

Câu hỏi 1: Cập nhật sao nhỉ và khi cập nhật rồi thì hồ sơ cũ của tôi có bị ảnh hưởng gì không?

Trả lời:

1. Bạn chạy lệnh Trợ giúp > Thông tin phần mềm > Cập nhật.

2. Hầu hết là không ảnh hưởng gì. Có ảnh hưởng gì thì tinh chỉnh file Excel cũng dễ, không có gì nghiêm trọng đến file hồ sơ chất lượng bạn đang làm cả.

Câu hỏi 2: Phần mềm QLCL GXD có đủ dân dụng và cầu đường không anh?

Trả lời: Dân dụng thì hiển nhiên là đủ rồi. Còn cầu đường thì anh/em vẫn dùng nhiều và post lên hỏi. Như hình sau là ảnh chụp nhật ký lập bằng Phần mềm QLCL GXD, có các công tác cầu đường. Bạn tham khảo thêm video bên dưới nhé.

Câu hỏi 3: Phần mềm QLCL GXD có cách nào không phải xem tài liệu mà sử dụng ngay được không? Tôi không có thời gian xem video?

Trả lời: Nếu dễ vậy thì anh/em xây dựng mình mất hết nghề rồi. Dễ quá ai cũng làm được thì nghề nghiệp của anh em mình không còn giá trị nữa. Công việc này cần phải học hỏi, phải có chuyên môn nghiệp vụ, có kiến thức, có kỹ năng về xây dựng mới làm được em nhé.

Phần mềm QLCL GXD tổng hợp từ tinh hoa nghiệp vụ quản lý chất lượng anh em sử dụng góp ý nên hay ngày càng rất hay. Nếu chưa trang bị phần mềm QLCL GXD, bạn hãy trang bị ngay đi nhé.