Ngày 11/05/2019, Công ty CP Giá Xây Dựng đã tổ chức hội thảo giới thiệu mô hình thông tin quản lý xây dựng CIM (Construction Information Modeling).

Tới dự có đông đảo anh em xây dựng, các học viên, các khách hàng sử dụng phần mềm GXD. Trong buổi hội thảo, những người làm việc thực, cần công thực đã chứng kiến sự vượt trội trong nghiên cứu – phát triển (R&D) và ứng dụng thực tế của phần mềm QLCL GXD. Cho tới phiên bản QLCL GXD 9.0, phần mềm không dừng ở việc quản lý chất lượng, lập biên bản nghiệm thu nữa. Đã phát triển thành 1 giải pháp hoàn chỉnh, 1 sáng chế làm việc thông minh, hứa hẹn thay đổi phương thức làm việc, thay đổi ngành xây dựng.

QLCL GXD: Mô hình thông tin quản lý xây dựng (CIM) đầu tiên ở Việt Nam. CIM không như BIM, có thể ứng dụng rộng rãi và góp phần thay đổi tích cực ngành xây dựng. Những gì QLCL GXD và mô hình CIM do GXD đề xuất đã làm được:

Chất lượng, hoàn công: biên bản nghiệm thu, lấy mẫu… vật liệu, công việc, giai đoạn, hoàn thành công trình

Khối lượng: tính toán, tổng hợp khối lượng, copy cấp cho thanh quyết toán

Lập nhật ký: nhập dữ liệu, nhân bản, tự động tính tài nguyên NC và MTC trong ngày theo định mức nhà nước, in nhật ký

Tiến độ: Số liệu Thời gian, liên hệ công tác có thể copy đưa sang Project

Quản lý tài liệu: hồ sơ công trình, văn bản pháp lý, biểu mẫu các loại

Tra cứu tiêu chuẩn: thư viện 2000 tiêu chuẩn, Ctrl+Shift+D để mở.

Báo cáo ngày: đang phát triển.

Cơ sở dữ liệu: Ngày trước chỉ có 1 file Excel (Web 1.0 – 1 cá nhân, 1 chiều), Web 2.0 (CSDL) layout của web có 1 -> lưu trữ nhật ký, 1 số cái -> cộng đồng và có phản hồi, có tương tác (giaxaydung, facebook) – Web chuẩn 3.0 chưa có, nhưng hiện tại có thể gọi là 2.8 ở tính Realtime (tức thời).

Cloud: Cài phần mềm, tạo dự án, chọn đường dẫn. Dropbox, Google Drive (sơ khai). Thiết bị lưu trữ.

Dịch thuật; CSDL dịch thuật của QLCL GXD có chứa khoảng 10.000 từ & cụm từ tiếng Anh chuyên ngành xây dựng, chủ yếu để phục vụ công tác quản lý chất lượng xây dựng, dịch các biểu nghiệm thu chất lượng, hồ sơ hoàn công… Anh-Việt.

Quản lý phiên bản: Khôi phục file theo version, thời điểm.

Giáo trình, chương trình đào tạo, hướng dẫn sử dụng.

Mô hình Thông tin Quản lý Xây dựng. Construction Information Modeling (CIM)
Bạn đã nghe nhiều thuật ngữ: Quản lý xây dựng. Vậy Quản lý xây dựng là làm những cái gì? Bạn đã làm gì để quản lý xây dựng tốt? Bạn dùng công cụ gì? Không có công cụ tốt thì liệu quản lý xây dựng có vất vả, tốn thời gian không?

GXD sẽ tiếp tục đầu tư nghiên cứu hoàn thiện giải pháp: Mô hình Thông tin quản lý xây dựng (Constructioni Information Modeling – CIM) và đẩy mạnh phát triển, ứng dụng tại Việt Nam.