• Sở Giao thông vận tải tp Hồ Chí Minh
  • Tổng Công ty Tư vấn thiết kế Giao thông vận tải (TEDI) – phần mềm dự toán Khảo sát riêng
  • Sở Xây dựng Thái Bình
  • Sở Xây dựng Quảng Ngãi – phát triển phần mềm Chỉ số giá theo yêu cầu riêng
  • Sở Xây dựng Điện Biên – phát triển phần mềm Chỉ số giá theo yêu cầu riêng
  • Công ty CP Sông Đà 6
  • Bộ Quốc phòng

Các đơn vị như Hawee cơ điện, Eurowindow… cũng đã liên hệ đặt các bài toán quản lý xây dựng cho GXD nghiên cứu, lập trình theo yêu cầu riêng.

GXD JSC tin rằng với năng lực phát triển phần mềm Kinh tế và Quản lý xây dựng, cộng với kiến thức chuyên môn, bề dày nghiên cứu về quản lý dự án, quản lý chi phí, quản lý xây dựng và tư vấn đầu tư xây dựng… chúng tôi sẽ đáp ứng tốt nhất các bài toán lập trình chuyên ngành xây dựng, quản lý xây dựng cho các đơn vị.

Mọi chi tiết kết nối xin liên hệ Công ty CP Giá Xây Dựng, 124 Nguyễn Ngọc Nại, Thanh Xuân, Hà Nội hoặc email theanh@gxd.vn.