Cập nhật phần mềm dự toán theo các thông tư hướng dẫn Nghị định 68/2019

​Ngày 26/12/2019 Bộ Xây dựng công bố cả loạt thông tư hướng dẫn Nghị định 68/2019. Nghị định số 68/2019/NĐ-CP ngày 14/08/2019 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng thay thế Nghị định số 32/2015/NĐ-CP có hiệu lực từ 01/10/2019.

Sau khi nghiên cứu các Thông tư hướng dẫn Nghị định 68/2019, các kỹ sư GXD bắt tay vào chương trình cập nhật phần mềm Dự toán GXD và các phần mềm GXD.

Với khối lượng công việc khổng lồ phải thực hiện như sau:

– Nghiên cứu Thông tư số 09/2019/TT-BXD, tìm hiểu sự thay đổi về cơ cấu chi phí, công thức tính và các định mức tỷ lệ. Lập trình cập nhật thuật toán cho phần mềm Dự toán GXD. Trong đó có 3 nội dung lớn: Lập dự toán chi phí xây dựng, dự toán chi phí thiết bị và dự toán chi phí khảo sát. Biên tập và chỉnh sửa biểu mẫu dự toán (template) theo Thông tư số 09/2019/TT-BXD.

– Rà soát, cập nhật toàn bộ cơ sở dữ liệu của phần mềm dự toán theo thông tư số 10/2019/TT-BXD, thông tư số 11/2019/TT-BXD và Thông tư số 15/2019/TT-BXD. Tất cả cơ sở dữ liệu định mức cũ (1776, 1777…) coi như loại bỏ vì thay đổi hết, chỉ sử dụng cho các công trình cũ. Bạn lưu ý là: khi chạy Dự toán GXD Theo thông tư 09 mới sẽ phải chọn CSDL mới này, chọn cơ sở dữ liệu cũ sẽ lỗi. Chỉ khi bạn làm các công trình dang dở, thanh tra, kiểm toán thì chọn template cũ và CSDL cũ (1776, 1777, đơn giá Hà Nội, đơn giá Hồ Chí Minh và các tỉnh trước năm 2020…).

– Cập nhật định mức chi phí Quản lý dự án và chi phí và chi phí Tư vấn theo Thông tư số 16/2019/TT-BXD

Một ví dụ nhỏ: Bảng tổng hợp dự toán theo thông tư hướng dẫn nghị định 68/2019/NĐ-CP quản lý chi phí đầu tư xây dựng có thêm mục Chi phí gián tiếp. Điều này sẽ thay đổi toàn bộ chi phí “đuôi” của các đơn giá xây dựng trong sheet Đơn giá.

Bảng tổng hợp dự toán theo thông tư hướng dẫn nghị định 68/2019/NĐ-CP quản lý chi phí đầu tư xây dựng
Bảng tổng hợp dự toán theo thông tư hướng dẫn nghị định 68/2019/NĐ-CP quản lý chi phí đầu tư xây dựng

Với lượng thông tin, số liệu và khối lượng rất nhiều như trên, dự kiến phần mềm Dự toán GXD sẽ cập nhật phiên bản mới và cơ sở dữ liệu vào ngày 15/02/2019 (ngày Thông tư số 09/2019/TT-BXD có hiệu lực). Đó là sự rất nỗ lực, cố gắng của tập thể cán bộ, kỹ sư GXD trong việc cập nhật mới nhất phần mềm Dự toán GXD.

Tại thời điểm 31/02/2020 vừa đi làm trở lại sau tết, các Kỹ sư GXD đang khẩn trương chạy thử nghiệm phiên bản cập nhật. Còn dữ liệu thì rất nhiều đang khẩn trương số hóa dữ liệu, mã hóa công việc, vật tư, nhân công, ca máy. Khi có bản cập nhật GXD sẽ thông báo sớm để khách hàng và học viên biết để cập nhật.

Danh mục các thông tư hướng dẫn Nghị định số 68/2019/NĐ-CP như sau:

Thông tư số 09/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 của Bộ Xây dựng Hướng dẫn xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng

Link tải: https://bom.to/giaxaydungvn-Thong-tu-09-2019-TT-BXD-quan-ly-chi-phi-dau-tu-xay-dung

Thông tư số 10/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 của Bộ Xây dựng Ban hành định mức xây dựng
– Tập định mức dự toán xây dựng công trình (Mã bắt đầu bằng chữ A)
– Tập định mức dự toán lắp đặt hệ thống kỹ thuật công trình (Mã bắt đầu bằng chữ B)
– Tập định mức dự toán lắp đặt máy và thiết bị công nghệ (Mã bắt đầu bằng chữ M)
– Định mức dự toán khảo sát (Mã bắt đầu bằng chữ C): Dự toán GXD khảo sát
– Định mức dự toán thí nghiệm chuyên ngành (Mã bắt đầu bằng chữ D): Dự toán GXD thí nghiệm

Thông tư số 11/2019/TT-BXD Hướng dẫn xác định giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng

Thông tư số 12/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 Hướng dẫn xây dựng và quản lý hệ thống cơ sở dữ liệu về định mức, giá xây dựng và chỉ số giá xây dựng

Thông tư số 13/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 của Bộ Xây dựng quy định việc quản lý chi phí đầu tư xây dựng các công trình xây dựng thuộc chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới

Thông tư số 14/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 của Bộ Xây dựng hướng dẫn xác định và quản lý chỉ số giá xây dựng

Thông tư số 15/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 của Bộ Xây dựng Hướng dẫn xác định đơn giá nhân công xây dựng

Thông tư số 16/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 Hướng dẫn xác định chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng
Link tải thông tư: https://bom.to/phan-mem-Du-toan-GXD-chi-phi-quan-ly-du-an-tu-van

Thông tư số 17/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 Hướng dẫn đo bóc khối lượng xây dựng công trình

Thông tư số 18/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 Hướng dẫn quy đổi vốn đầu tư

Các bạn có thể tải tất cả các thông tư hướng dẫn Nghị định số 68/2019/NĐ-CP nói trên ở đây: https://giaxaydung.vn/threads/cac-thong-tu-ve-quan-ly-chi-phi-dau-tu-xay-dung-huong-dan-nghi-dinh-68-2019-nd-cp.98685