Câu chuyện phát triển phần mềm Tư vấn giám sát GXD (TVGS)

Ngày 07/01/2021 sau nhiều tháng nghiên cứu + lập trình, các kỹ sư GXD nói với là phần mềm Tư vấn giám sát GXD (TVGS) đã có thể đưa ra để anh/em xây dựng chạy thử (kéo pháo vào). Tôi liền yêu cầu các kỹ sư GXD chạy thử demo cho mình xem, nghe trình bày xong tôi liền nói với anh em là không được phải làm lại (kéo pháo ra, bày lại trận địa).

– Các kỹ sư GXD đã thiết kế biểu mẫu và lập trình 1 phần mềm TVGS GXD với các biểu mẫu hoàn toàn mới.

– Tôi nói là cách mạng 4.0 theo tư duy BIM của thời đại thì không thể làm như vậy, nhất là phải hiểu tâm lý người dùng phần mềm là các Kỹ sư Tư vấn giám sát.

1. Kỹ sư Tư vấn giám sát cần phải tận dụng được số liệu từ nhà thầu. Khi phải làm báo cáo, sẽ có nhiều số liệu yêu cầu nhà thầu cung cấp. Nhà thầu nhập số liệu làm hồ sơ với phần mềm Quản lý chất lượng GXD rồi, thì phải xuất được số liệu cho phần mềm TVGS đọc vào được, chứ kỹ sư TVGS sẽ không nhập lại các số liệu đã có.

2. Kỹ sư Tư vấn giám sát có thể chuyển từ nhà thầu sang, vì thế người dùng được phần mềm QLCL GXD rồi phải dễ dàng tiếp cận với phần mềm TVGS, chứ không đi học lại từ đầu 1 phần mềm hoàn toàn mới.

3. Tư vấn giám sát, Giám sát A (của Chủ đầu tư) có thể ‘lười” giao Nhà thầu làm số liệu, thì nhà thầu cũng phải sử dụng được phần mềm TVGS dễ dàng mà không “nhăn nhó”: nhập số liệu làm hồ sơ chất lượng hết hơi, lại còn nhập số liệu báo cáo giám sát chất lượng nữa thì “chết”. Như vậy phải sao cho công nhập số liệu ít nhất, nhập một mà chế ra được nhiều báo cáo các loại cho các mục đích khác nhau.

4. Dòng đời đưa đẩy, Kỹ sư TVGS cũng có thể nhảy việc qua bên công ty nhà thầu, dùng phần mềm TVGS quen rồi, thì dùng phần mềm QLCL cũng phải dễ dàng.

5. Các thông tin nghiệm thu công việc, nghiệm thu vật liệu, nghiệm thu giai đoạn cố gắng nhập vào 1 nơi, xuất phát từ 1 nguồn thôi, từ đó xử lý xuất ra các báo cáo. Chỗ này phần mềm QLCL cũng phải cải tiến tiếp.

6. Phiên bản đầu tiên chúng ta Tập trung vào xử lý vấn đề mà TVGS hiện nay mệt và mất thời gian nhất: Từ Báo cáo ngày tổng hợp số liệu xuất ra báo cáo tuần, báo cáo tháng phải thuận lợi…

Tóm lại: thời đại BIM là sharing (chia sẻ thông tin), collabortion (cộng tác công việc) phải dễ dàng… anh/em phải làm lại. Thay đổi phương án – lập trình lại cũng mệt đấy, nhưng phải làm, như vậy may ra anh/em Tư vấn giám sát + Giám sát A của Chủ đầu tư mới dùng.

Thế mới thấy cái gọi là hệ sinh thái thông tin nó quan trọng thế nào. Các phần mềm GXD trước đó do tập trung phát triển các tính năng theo góp ý và yêu cầu của người dùng khắp nơi nên tự do, rời rạc. Sau khi phát triển cao, đúng độ BIM phát triển, giờ các kỹ sư GXD sẽ nghiên cứu, lập trình các phần mềm khép vòng hội tụ thông tin cho 1 dự án hoàn chỉnh, liên thông các công đoạn. Định hướng BIM dần dần.

Đến ngày 25/01/2021 sau 1 buổi hội thảo nhỏ tại VP Công ty CP Giá Xây Dựng, sau góp ý của các chuyên gia, phần mềm Tư vấn giám sát GXD (TVGS GXD) đã chính thức đổi tên thành phần mềm Giám sát xây dựng GXD (viết tắt là GSXD GXD).