Phần mềm Quyết toán GXD dùng để làm gì? Kế thừa nền tảng phát triển phần mềm Dự toán GXD, tác giả Nguyễn Thế Anh và các chuyên gia lập trình công ty Giá Xây Dựng đã phát triển phần mềm Thanh quyết toán hợp đồng xây dựng (gọi tên là: Quyết toán GXD). Với nỗ lực này của các kỹ sư GXD, anh/em xây dựng, các công ty nhà thầu xây dựng và các chủ đầu tư có công cụ hữu hiệu bổ sung vào bộ sưu tập hệ sinh thái phần mềm Kinh tế và Quản lý xây dựng, bộ công cụ không thể thiếu của các chuyên gia định giá, kinh tế xây dựng, quản lý xây dựng, kỹ sư QS GXD

Phần mềm Quyết toán GXD dành cho Nhà thầu lập hồ sơ thanh toán khối lượng hoàn thành, quyết toán hợp đồng thi công xây dựng công trình. Phần mềm Quyết toán GXD cũng dành cho Chủ đầu tư, cơ quan kiểm toán, kho bạc, ngân hàng kiểm tra hồ sơ thanh, quyết toán công trình, theo dõi thanh toán các gói thầu, kiểm soát chi phí…

Kế thừa Dự toán GXD, nên phần mềm Quyết toán GXD có đầy đủ các ưu điểm:

  • Chạy trên nền Excel, sử dụng đơn giản, tiện lợi, dễ hiểu. Ai làm thanh quyết toán mà không sử dụng Excel?
  • Tự động tạo các bảng thanh toán giai đoạn, theo biểu mẫu PL03a, PL04. Tự động phân loại khối lượng hoàn thành theo hợp đồng, khối lượng phát sinh – bổ sung.
  • Kiểm soát khối lượng hoàn thành, tăng giảm so với hợp đồng. Khối lượng nào phân vào PL03a, khối lượng nào đưa vào PL04.
  • Chương trình đào tạo thanh quyết toán, giáo trình thanh quyết toán được biên soạn bài bản, công phu và rất thực tế. Đây là điều rất quý: vì thường các sếp rất cần kỹ sư biết làm thanh quyết toán, nhưng không có thời gian hoặc không biết đào tạo như thế nào.
  • Gọn nhẹ. Cả bộ cài và file sản phẩm đều nhỏ gọn giúp cho việc chuyển tải qua mạng dễ dàng, tốc độ xử lý nhanh, chính xác.
  • Tích hợp bảng lương nhân công, bảng giá ca máy, bảng tính giá vật liệu đến hiện trường, bảng tính bù chênh lệch giá ca máy…
  • Dữ liệu có thể dùng chung với Dự toán GXD, người sử dụng chỉnh sửa, copy, paste, thêm, bớt định mức, đơn giá, giá vật tư, bảng vữa… dễ dàng.
  • Liên tục được cập nhật, nâng cấp, cải tiến.
  • Thông tin về phần mềm, dữ liệu được truyền tải nhanh chóng qua hệ thống giaxaydung.vn.

Không có phần mềm tốt nhất – chỉ có phần mềm độc đáo nhất. Đó là các phần mềm Made in GXD.

Phần mềm Quyết toán GXD được các chuyên gia am hiểu về thanh quyết toán khối lượng công trình, quyết toán A-B góp ý hoàn thiện chuyên môn, thuật toán. Xin chân thành cảm ơn những người bạn vẫn âm thầm góp ý cho tác giả Nguyễn Thế Anh và các Kỹ sư Công ty CP Giá Xây Dựng hoàn thiện các tính năng của phần mềm.

Quyết toán GXD là giải pháp hoàn chỉnh gồm Phần mềm công cụ + Giáo trình & trương chình đào tạo + Hệ thống website cung cấp.

Các kênh video và website về thanh quyết toán chia sẻ với các các đồng nghiệp, kích vào link để chuyển tới.