Thuyết phục các Ban QLDA, Tư vấn, Nhà thầu các dự án phát triển đô thị tại 6 tỉnh miền Tây bằng giải pháp và đẳng cấp chuyên môn, sự nhiệt tình chia sẻ.
Những ngày cuối tháng 06 năm 2016, Ths Nguyễn Thế Anh với sự kết hợp giữa Công ty CP Giá Xây Dựng, Viện Kinh tế xây dựng và Cục Phát triển đô thị – Bộ Xây dựng trình bày tại Hội thảo: “Nâng cao năng lực quản lý chất lượng, quản lý hợp đồng, nghiệm thu thanh toán, bàn giao và bảo trì các công trình”. Do Bộ Xây dựng và World Bank tổ chức.

Các nội dung về nghiệm thu, thanh toán, chất lượng, hợp đồng… Có những học viên cũ của GXD từ năm 2008 học ở Hà Nội giờ làm ở Cà Mau rẽ đám đông lên tay bắt mặt mừng: “bao năm rồi những gì thầy chia sẻ vẫn luôn hay, mới và rất giá trị…, em là thành viên diễn đàn GXD và vẫn cập nhật thông tin từ đó”.

Công ty Giá Xây Dựng cũng tài trợ nhiều quà tặng gửi cho các anh/em làm nghề tại các Ban QLDA, Tư vấn, Nhà thầu tại các tỉnh miền Tây: phần mềm, tài liệu quy trình, hướng dẫn sử dụng…

Tiếp tục khẳng định thương hiệu Viện Kinh tế xây dựng – Bộ Xây dựng, Công ty CP Giá Xây Dựng (GXD), Mr Nguyễn Thế Anh mang sứ mệnh về miền Tây: Chia sẻ nhiệt tình về chuyên môn và cũng nhận nhiều đề nghị hợp tác…