Vừa qua Chính phủ ban hành Nghị định số 68/2019/NĐ-CP và Bộ Xây dựng có 1 loạt Thông tư hướng dẫn thực hiện Nghị định số 68 như Thông tư số 09/2019/TT-BXD, Thông tư số 10/2019/TT-BXD, 11/2019/TT-BXD, 15/2019/TT-BXD, 16/2019/TT-BXD…

Trong đó các hướng dẫn về dự toán có nhiều thay đổi, cơ cấu chi phí thay đổi, các định mức tỷ lệ % và định mức dự toán cũng thay đổi hoàn toàn. Dẫn đến phần mềm lập dự toán khảo sát trước đó GXD phát triển riêng cho TEDI theo hệ Nghị định số 32/2015/NĐ-CP và Thông tư 06/2016/TT-BXD cần phải được cập nhật.

GXD và TEDI ký hợp đồng bảo trì, nâng cấp phần mềm để tính toán các chi phí khảo sát theo các công thức và số liệu tính toán mới. Không chỉ nâng cấp theo thuật toán và dữ liệu mới, 2 bên đã có các buổi làm việc để trao đổi, góp ý và tìm ra tất các hạn chế của phiên bản trước đó để lập trình xử lý.