GXD triển khai đào tạo dự toán tại Công ty CP Đầu tư Đức Anh, Hà Nam. Từ ngày 15/10/2019, Công ty CP Giá Xây Dựng đã tổ chức triển khai đào tạo dự toán tại trụ sở của Công ty CP Đầu tư Đức Anh, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam.

Thầy Nguyễn Thế Anh và các giảng viên từ Hà Nội được huy động tới Hà Nam để giảng dạy và chia sẻ với các cán bộ, kỹ sư của Công ty CP Đầu tư Đức Anh. Các kỹ sư từ công trường và văn phòng được điều động tập trung về Văn phòng để tham dự khóa học.

Thể hiện tầm nhìn và quyết tâm phát triển doanh nghiệp của lãnh đạo Công ty CP Đức Anh, rất chú trọng trong khâu đào tạo và nâng cao năng lực chuyên môn cho anh em Kỹ sư, quan tâm đến nhân viên và nguồn lực chính là cơ sở để tạo mọi sự thuận lợi khác cho sự phát triển của công ty.

Các nội dung của khóa đào tạo dự toán được trao đổi trong 10 buổi học, các buổi học được diễn ra vào chiều tối thứ 3, 5, 7 và triển khai từ 5 giờ chiều tới 8 giờ tối.

Nội dung chính khóa đào tạo dự toán gồm:

  • Quy định hiện hành về đầu tư xây dựng, quản lý chi phí đầu tư xây dựng
  • Các nội dung của dự toán công trình. Phân biệt dự toán công trình do Chủ đầu tư và Tư vấn thiết kế lập với dự toán dự thầu do Nhà thầu lập.

Một số hình ảnh quang cảnh các buổi học tại Công ty CP Đầu tư Đức Anh. Các học viên say sưa nghiên cứu, thảo luận về dự toán công trình, các vấn đề vướng mắc về định mức, đơn giá, bảo vệ khối lượng trước các bên liên quan: