Thực hiện hợp đồng ký giữa Viettel IDC và GXD, Công ty CP Giá Xây Dựng triển khai dạy lập dự toán, thực hành sử dụng Dự toán GXD cho các nhân viên Viettel IDC.

Chương trình đào tạo đã sử dụng hệ thống hội nghị trực tuyến. Nhân viên Viettel tại Hà Nội – Sài Gòn – Bình Dương cùng học.

Ngoài các khái niệm, kiến thức cơ bản, vấn đề chung, thầy Nguyễn Thế Anh đã yêu cầu nhân viên của Viettel IDC lấy luôn 1 file dự toán của 1 công trình xây dựng các tuyến cáp viễn thông mà Viettel IDC đang triển khai, sau đó phân tích, đọc hiểu và thực hành lập lại trực tiếp dự toán theo file đó. Nội dung kiến thức tập trung luôn, đúng vào đối tượng đang làm, đang cần.
Kết quả cho thấy, đa số các học viên không phải là dân xây dựng đã nắm bắt được và hiểu rõ hơn về lập dự toán công trình nói chung, cũng như hiểu về dự toán xây dựng các tuyến cáp viễn thông qua ví dụ dự toán công trình thực, cụ thể.

Các tổ chức, cá nhân muốn đặt GXD tổ chức khóa học lập dự toán hướng đối như Viettel IDC mời liên hệ:

  • Công ty CP Giá Xây Dựng, số 124 Nguyễn Ngọc Nại, Thanh Xuân, Hà Nội
  • Ms Thu An 0974 889 500 hoặc 0985 099 938
  • Email: daotao@gxd.vn hoặc daotao@giaxaydung.com