Tháng 11/2015, sau rất nhiều cân nhắc, lựa chọn trong số hàng loạt các hồ sơ giới thiệu phần mềm dự toán gửi về. Các cán bộ có kinh nghiệm của Công ty Tư vấn thiết kế giao thông vận tải (TEDI), đặc biệt là các anh/chị tại phòng KCS tổng công ty TEDI lựa chọn Công ty CP Giá Xây Dựng là:

1. Đơn vị cung cấp phần mềm Dự toán GXD áp dụng thống nhất cho tất cả các dự án do TEDI triển khai thực hiện.

2. Thực hiện công tác đào tạo chuyên môn trong lĩnh vực dự toán + quản lý dự án.

Vinaconex, Thành An, EVN, NPT, PCC1… những đơn vị lớn và chuyên nghiệp đều đã chọn GXD.

Đây thực sự là những niềm vui với quá trình phấn đấu, lâu dài, bền bỉ không ngừng nghiên cứu cải tiến sản phẩm phần mềm và dịch vụ.

Công văn của Tổng Giám đốc Ts Phạm Hữu Sơn gửi các đơn vị tư vấn thành viên.

Trong công văn có nêu: Lãnh đạo Tổng công ty TVTK GTVT – CTCP (TEDI) đã chấp thuận và chỉ đạo về việc sử dụng phần mềm dự toán thống nhất trong toàn Tổng Công ty từ năm 2015 nhằm từng bước nâng cao chất lượng trong công tác lập và kiểm soát hồ sơ dự toán, đảm bảo tính thống nhất về hình thức hồ sơ, nội dung tính toán, biểu mẫu, giá trị dự toán, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao trong lĩnh vực thiết kế – lập dự toán.
Các đơn vị tham mưu đã nghiên cứu, xem xét và đề xuất lựa chọn Công ty CP Giá Xây dựng là đơn vị cung cấp phần mềm dự toán (GXD) để áp dụng thống nhất cho tất cả các dự án do TEDI triển khai thực hiện.
Đồng thời, TEDI đã đề nghị Công ty CP Giá Xây dựng thực hiện các công tác đào tạo chuyên môn trong lĩnh vực Dự toán & QUản lý dự án.
Bằng văn bản này, TEDI đề nghị các đơn vị Tư vấn xem xét đăng ký số lượng phần mềm cần mua, số lượng thành viên tham dự các khóa đào tạo theo các chuyên đề:

  1. Đo bóc khối lượng & lập dự toán
  2. Định giá xây dựng
  3. Thanh quyết toán hợp đồng xây dựng
  4. Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình
  5. Đào tạo nghiệp vụ đấu thầu cơ bản
  6. Giám sát xây dựng công trình
Một buổi họp tại Cầu Lớn Hầm, TEDI, 278 Tôn Đức Thắng trao đổi về ứng dụng phần mềm Dự toán GXD
Một buổi họp tại Cầu Lớn Hầm, TEDI, 278 Tôn Đức Thắng trao đổi về ứng dụng phần mềm Dự toán GXD

Đơn vị lớn và nhiều kinh nghiệm như TEDI đã lựa chọn GXD thì đó là động lực rất lớn cho cán bộ, công nhân viên GXD đang nỗ lực phát triển phần mềm. Còn bạn suy nghĩ gì nữa mà không chọn Dự toán GXD khi mà các chuyên gia của TEDI đã lựa chọn.