Giáo trình thanh quyết toán dành cho Kỹ sư QS Quantity Surveyor

Thành thạo nghiệp vụ Khối lượng, Đơn giá, bảo vệ khối lượng với Chủ đầu tư, Tư vấn giám sát và làm thanh toán khối lượng hoàn thành, làm phát sinh – bổ sung, phụ lục hợp đồng, quyết toán hợp đồng A-B là những kiến thức, kỹ năng rất cần thiết cho Kỹ sư QS Quantity Surveyor trong giai đoạn hiện nay. Các công ty Xây dựng cần tuyển nhiều.

Giáo trình thanh quyết toán dành cho Kỹ sư QS Quantity Surveyor

Nhằm giúp bạn trang bị tốt nghiệp vụ thanh quyết toán, GXD tổ chức biên soạn giáo trình thanh quyết toán dành cho Kỹ sư QS Quantity Surveyor và các Kỹ sư đang sử dụng phần mềm Quyết toán GXD. Giáo trình nhằm giúp bạn có nền tảng bài bản, cơ bản… từ đó có thể xử lý được các vấn đề thực tế thi công xây dựng công trình đặt ra.

Giáo trình được tặng file mềm miễn phí cho các bạn quan tâm, đặc biệt dành tặng cho các Kỹ sư QS Quantity Surveyor, các bạn đang sử dụng phần mềm Quyết toán GXD và những người tham gia vào các dự án xây dựng, làm công việc quản lý dự án xây dựng muốn nâng cao nghiệp vụ.

Để nhận giáo trình, mời bạn add Zalo các nhân viên xinh đẹp của GXD để được gửi tặng:
? Ms Kim Hiền 0334660395
? Ms Kim Oanh 0981890488

Giáo trình thanh quyết toán đã được biên soạn và sử dụng trong nhiều khóa học Thanh quyết toán GXD, trải qua nhiều khóa học với các giảng viên chịu khó nghiên cứu – cập nhật, các học viên dày dặn kinh nghiệm từ các Chủ đầu tư – Ban QLDA – Nhà thầu… nên đã được cập nhật rất nhiều. Tác giả Nguyễn Thế Anh và công ty Giá Xây Dựng sẽ còn tiếp tục biên tập, nâng câp và cập nhật giáo trình thanh quyết toán mỗi khi có văn bản quy định mới hoặc phần mềm Quyết toán GXD có phiên bản mới.

Hà Nội, 20/10/2019.