Dự toán GXD lần đầu tiên ra mắt và tràn ngập tại Quảng Ninh. Trong 1 hội thảo “Tập huấn hướng dẫn quản lý chi phí đầu tư xây dựng và sử dụng tập đơn giá xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh”, admin Nguyễn Thế Anh là diễn giả chính. Công ty Giá Xây Dựng được Sở Xây dựng Quảng Ninh mời và tạo điều kiện có 1 gian hàng để giới thiệu các sản phẩm phần mềm với giới xây dựng tại Quảng Ninh.
Thầy Nguyễn Thế Anh nói vui: “Lần đầu ra mắt ngập trắng Vịnh Hạ Long. Trước đó rất lâu mình đã dành thời gian nghiên cứu kỹ video của Steve Job công bố Iphone và Bill Gate nói chuyện với sinh viên ĐH Harvard.”
Các nội dung hội thảo rất hay và thuyết phục của thầy Nguyễn Thế Anh làm anh/em tham dự hội thảo quan tâm và yêu mến các sản phẩm GXD do thầy là tác giả, anh/em kỹ sư GXD phát triển.

Một số hình ảnh đông đảo anh/em xây dựng tham quan gian hàng phần mềm và các khóa học của Công ty CP Giá Xây Dựng.