I. Các Sở Xây dựng, Sở Giao thông vận tải

Giá Xây Dựng thường xuyên được các Sở Xây dựng sau đây tín nhiệm thực hiện 1 số hợp đồng công việc như: tính toán và chế bản phục vụ công bố Chỉ số giá; tính toán, chế bản phục vụ công bố Đơn giá xây dựng địa phương

 • Sở Xây dựng Quảng Ninh
 • Sở Xây dựng Thái Bình
 • Sở Xây dựng Bắc Giang
 • Sở Xây dựng Lai Châu
 • Sở Xây dựng Điện Biên
 • Sở Xây dựng Cần Thơ
 • Sở Xây dựng Quảng Ngãi
 • Sở GTVT Hồ Chí Minh
 • Sở GTVT Hà Giang
 • Sở PCCC Hà Nội

II. Các nhà đầu tư, Chủ đầu tư, Ban QLDA

 • Nhà đầu tư Phương Anh tín nhiệm ký hợp Tư vấn thẩm tra dự toán, tổng mức đầu tư cho nhiều dự án, gói thầu công trình đường giao thông.
 • Ban QLDA Thăng Long – Bộ GTVT. Tư vấn xác định định mức, giá ca máy.
 • Ban QLDA – Bộ NN&PTNT
 • Tư vấn chấm thầu, thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu cho các Ban QLDA được đánh giá cao
 • Tư vấn thẩm tra tính hiệu quả dự án