Công ty Giá Xây Dựng phát triển phần mềm cho Sở Giao thông vận tải thành phố Hồ Chí Minh

Công ty Giá Xây Dựng phát triển phần mềm cho Sở Giao thông vận tải thành phố Hồ Chí Minh Xuất phát từ nhu cầu phải lập, thẩm và duyệt chi phí thực hiện công tác duy tu, bảo dưỡng, bảo trì đường bộ của các Khu quản lý đường bộ...

Đọc thêm