Ngày 27/09 GXD JSC khai giảng khóa tập huấn đào tạo nghiệp vụ Quản lý dự án cho các cán bộ, kỹ sư của Tập đoàn đầu tư TNG Holdings Việt Nam.

Các nội dung chương trình đào tạo nghiệp vụ Quản lý dự án theo yêu cầu đặt hàng của Tập đoàn TNG:

  • Trình tự, thủ tục thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình
  • Các văn bản pháp luật đầu tư xây dựng: hệ thống và cập nhật
  • Quản lý dự án đầu tư xây dựng theo quy định hiện hành
  • Quản lý tiến độ của dự án đầu tư xây dựng công trình.
  • Quản lý chất lượng của dự án đầu tư xây dựng công trình.
  • Quản lý chi phí của dự án đầu tư xây dựng công trình.
  • Thanh toán, quyết toán vốn đầu tư xây dựng công trình.
  • Một số nội dung kiến thức về Giám sát thi công xây dựng.

Các cán bộ, kỹ sư tại các dự án đầu tư xây dựng của Tập đoàn TNG được tập hợp về trung tâm đào tạo tài năng của TNG. Phòng học và hội trường rất đẹp và tuyệt vời.

Khóa học Quản lý dự án GXD JSC ký hợp đồng đào tạo với TND Holdings Việt Nam. Quý công ty liên hệ giao dịch về khóa học Quản lý dự án và các khóa học nghiệp vụ xây dựng mời liên hệ với GXD JSC qua Ms Thu An 0985 099 938.