Tài liệu Biểu mẫu các loại để làm dự án xây dựng trong phần mềm Quản lý tài liệu dự án GXD

GXD đang đẩy mạnh phát triển Framework Quản lý dự án xây dựng tại Việt Nam.

Bộ biểu mẫu các loại dùng trong quản lý dự án xây dựng
Bộ biểu mẫu các loại dùng trong quản lý dự án xây dựng. Phân chia theo các chủ đề: Đấu thầu, Quản lý chi phí, Quản lý chất lượng, Quản lý dự án, Thanh Quyết toán, Tư vấn giám sát…

Nhằm góp phần nâng cao chất lượng quản lý dự án, tăng năng suất, tự động hóa công việc… Các Kỹ sư GXD đã phát triển các phần mềm như Quản lý tài liệu dự án GXD (QLTL), Quản lý dự án xây dựng (QLDA), Quản lý chất lượng công trình (QLCL), Tư vấn giám sát (TVGS).

Các Kỹ sư GXD xin gửi anh/em làm Quản lý dự án, chuẩn bị dự án, đấu thầu, thanh quyết toán… bộ Cơ sở dữ liệu: Tài liệu Biểu mẫu các loại để làm dự án xây dựng trong phần mềm Quản lý tài liệu dự án GXD.

Bộ biểu mẫu về đấu thầu và lựa chọn nhà thầu
Bộ biểu mẫu về đấu thầu và lựa chọn nhà thầu
Tài liệu, biểu mẫu về rà phá bom mìn
Tài liệu, biểu mẫu về rà phá bom mìn
Biểu mẫu liên quan đén công tác thanh quyết toán
Biểu mẫu liên quan đén công tác thanh quyết toán

Hầu hết là file Word và Excel được biên tập chuẩn Styles GXD để anh/em tiện mở ra dùng luôn.

Các Kỹ sư GXD sẽ không ngừng biên tập thêm, gửi lên để anh/em tải vào dịp kỷ niệm giải phóng thủ đô 10/10/2020.

Cảm ơn các đồng nghiệp đã ủng hộ chúng tôi thời gian qua.

Phần mềm Quản lý tài liệu dự án GXD bạn có thể tải ở đây:

https://giaxaydung.vn/threads/phan-mem-quan-ly-tai-lieu-du-an-xay-dung-gxd.100672/

Bộ sưu tập dữ liệu văn bản dự án xây dựng hiện hành tải ở đây:

https://giaxaydung.vn/threads/kho-du-lieu-su-dung-voi-phan-mem-quan-ly-tai-lieu-du-an-gxd.103153

Phần mềm Quản lý tài liệu dự án xây dựng GXD
Phần mềm Quản lý tài liệu dự án xây dựng GXD