Công ty Giá Xây Dựng làm rất tốt, khóa học rất chất lượng, từ giám đốc đến nhân viên và các giảng viên đều có tâm và rất nhiệt tình. Tuy nhiên, chỉ làm tốt thôi chưa đủ, từ đầu năm 2019, GXD xác định phải giới thiệu và quảng bá được những điều này tới đông đảo các đồng nghiệp xây dựng, bạn bè trong ngoài ngành.
Một số video giới thiệu đã được thực hiện, phương châm của những người làm kỹ thuật là: Có gì nói đúng như vậy, phản ánh trung thực và rõ ràng, không phóng đại, không nói quá những gì mình làm.

Giới thiệu Công ty CP Giá Xây Dựng

Video giới thiệu về khóa học đo bóc khối lượng, lập dự toán tại GXD

Video giới thiệu giáo trình đo bóc khối lượng dự toán biên soạn và áp dụng từ 01/2019

Thầy Nguyễn Thế Anh giới thiệu giáo trình rất ngẫu hứng và tâm huyết

Video giới thiệu phần mềm Dự toán GXD

Nhân viên trẻ trung, xinh đẹp của GXD trên tay là phần mềm Dự toán GXD

Video giới thiệu phần mềm Quản lý chất lượng công trình GXD

Phần mềm QLCL GXD rất hay và chất lượng

Video một đoạn bài giảng lớp Lập Tổng mức đầu tư và Hiệu quả dự án

Thầy Nguyễn Thế Anh giảng về dòng tiền, NPV, tầm quan trọng của Tổng mức đầu tư xây dựng