Category: Phần mềm

Dự toán GXD được đề cử vào Top 50 thương hiệu vàng Việt Nam sản phẩm, dịch vụ chất lượng vàng

Phần mềm Dự toán GXD của Công ty CP Giá Xây Dựng được đề cử vào Top 50 thương hiệu vàng Việt Nam sản phẩm, dịch vụ chất lượng vàng vì quyền lợi người tiêu dùng năm 2020. Phần mềm Dự toán GXD của Công ty CP Giá Xây Dựng được đề...

Đọc thêm
Tải