Phần mềm Quản lý dự án xây dựng GXD quản lý tiến độ dự án

Bạn có thể thấy rất nhiều tài liệu, giáo trình hiện nay trình bày về quản lý tiến độ thi công xây dựng. Tập trung vào tiến độ thực hiện hợp đồng xây dựng của các Nhà thầu xây dựng.

Bạn cũng có thể thấy phổ biến các Kỹ sư xây dựng sử dụng phần mềm Microsoft Project để lập tiến độ thi công, tiến độ xây dựng. Ví dụ như là: Công tác cốt thép, công tác ván khuôn, công tác đổ bê tông… mỗi công tác bao nhiêu ngày, công tác nào đi trước, công tác nào đi sau, công tác nào phụ thuộc công tác nào…

Tuy nhiên, có thể bạn chưa thấy Phần mềm Quản lý dự án tập trung vào tiến độ dự án: Công tác chuẩn bị dự án bao nhiêu ngày, thiết kế cơ sở, lập dự án, thiết kế BVTC lập dự toán, đấu thầu và lựa chọn nhà thầu, thẩm định, trình duyệt… bao nhiêu ngày, trong đó tiến độ thi công chỉ là 1 phần trong tiến độ dự án.

Phần mềm Quản lý dự án xây dựng GXD sẽ tập trung nhiều vào lập và quản lý tiến độ dự án, bao trùm lập và quản lý tiến độ thi công. Phần mềm Quản lý dự án xây dựng GXD cũng chú trọng vào hệ thống các cơ sở pháp lý, Luật – Nghị định – Thông tư -> các quy định pháp luật liên quan đến từng các đầu việc thực hiện dự án.

Một khác biệt giữa phần mềm Quản lý dự án xây dựng GXD và Microsoft Project là: cơ sở dữ liệu. Phần mềm Quản lý dự án xây dựng GXD sẽ có cơ sở dữ liệu pháp lý đi kèm.

Ví dụ 1: Có file Luật + Nghị định số 59/2015/NĐ-CP về quản lý dự án đi kèm, kích vào link có thể mở ra văn bản dễ dàng mà không phải lên mạng tìm kiếm hoặc là phải vào ổ cứng để tìm nữa, mà mở ngay ra trong phần mềm.

Ví dụ 2: Phần mềm Quản lý dự án xây dựng GXD có cơ sở dữ liệu như là: Đấu thầu bao nhiêu ngày, thẩm định bao nhiêu ngày… theo quy định hoặc cũng có các đầu việc theo kinh nghiệm, dữ liệu do GXD thu thập tập hợp được.

Ví dụ 3: Phần mềm Quản lý dự án xây dựng GXD cũng có thể tra đầu việc, mã định mức, đơn giá để phục vụ lập tiến độ thi công xây dựng từ cơ sở dữ liệu của phần mềm Dự toán GXD, Dự thầu GXD…

Phần mềm Quản lý dự án xây dựng GXD đang được nghiên cứu phát triển và dự kiến sẽ ra mắt vào khoảng quý IV năm 2020. Các đồng nghiệp hãy đón chờ một công cụ chuyên nghiệp, phù hợp với quản lý dự án xây dựng theo quy định tại Việt Nam.