Giới thiệu Phần mềm Tư vấn giám sát GXD điểm 10 cho chất lượng hiệu quả

Tại Việt Nam chưa có phần mềm phục vụ công việc Tư vấn giám sát. Các kỹ sư của Công ty Giá Xây Dựng từ tháng 05/2020 đã bắt tay vào nghiên cứu và phát triển phần mềm Tư vấn giám sát.

Chức năng chính của phần mềm:
– Dùng để quản lý hồ sơ, các mẫu biểu, văn bản phục vụ công việc tư vấn giám sát thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị công trình.
– Sử dụng các mẫu biểu tư vấn giám sát theo các quy định hiện hành của pháp luật
– Thống nhất các mẫu biểu, văn bản tư vấn giám sát mà hiện mỗi công trình mỗi khác.

Cách thức phần mềm làm việc:
– Khi kích nút tạo hồ sơ mới, phần mềm sẽ tạo một file hồ sơ gồm các loại mẫu biểu, biên bản nghiệm thu công việc.
– Kích nút mở file hồ sơ cho phép mở hồ sơ Tư vấn giám sát công trình đang làm theo công trình.
– Sheet Ts cho phép nhập các thông tin: tên công trình, chủ đầu tư, đơn vị tư vấn giám sát, đơn vị thi công xây dựng công trình, kỹ sư trưởng, các kỹ sư giám sát… các thông tin này được kết nối vào các mẫu biểu.
– Sheet Mục lục biểu mẫu tư vấn giám sát – từ đó có thể kích vào đường link để tới các mẫu biểu.
– Tại các mẫu biểu có các nút bấm cho phép quay về Menu, danh mục tài liệu. Có nút Tạo mới để tự động sao chép một mẫu biểu thành một sheet mẫu biểu mới, phục vụ sử dụng mẫu biểu nhiều lần.
– Cán bộ giám sát sẽ chỉ việc điền các thông tin vào biểu mẫu là có thể in ấn, các mẫu biểu được trình bày để chỉ việc in ra không phải tốn nhiều công định dạng lại.
– Dự kiến sẽ có đủ các mẫu biểu, biên bản nghiệm thu Tư vấn giám sát cho cả 5 loại hình công trình: Dân dụng, Công nghiệp, Giao thông, Thủy lợi và Hạ tầng.

Hiện tại, với tư liệu sưu tầm từ giaxaydung.vn, các văn bản và đặc biệt là sự cung cấp các mẫu biểu từ SMod TuvanXD246, TA đã xây dựng các mẫu biểu cho 2 loại công trình: Dân dụng, Giao thông (cầu, đường).

Phần mềm sẽ được nghiên cứu bổ sung thêm các tính năng, với mong muốn giúp các cán bộ tư vấn giám sát giảm thời gian công sức để trình bày, tìm hiểu, sưu tầm các mẫu biểu Tư vấn giám sát cần thiết cho công việc.

Phần mềm sẽ được gửi tặng các học viên lớp Tư vấn giám sát do Công ty Giá Xây Dựng tổ chức và gửi tặng các thành viên Diễn đàn có quan tâm đóng góp phát triển và sử dụng phần mềm, có đóng góp đối với Diễn đàn giaxaydung.vn.

Cũng cần nói thêm: Phần mềm Quản lý chất lượng GXD dành cho đối tượng là Nhà thầu. Còn phần mềm Tư vấn giám sát dành cho đối tưởng sử dụng là các Kỹ sư TVGS, Giám sát trưởng.