Phần mềm tính hiệu quả dự án đầu tư xây dựng

Tháng 05 năm 2020, các Kỹ sư GXD cho ra mắt phần mềm Lập Tổng mức đầu tư xây dựng của dự án đầu tư xây dựng. Phần mềm Lập Tổng mức đầu tư xây dựng đã nhận được sự cổ vũ nhiệt tình của nhiều đồng nghiệp xây dựng khắp nơi cả nước gửi về. Cổ vũ tinh thần như này đã đem lại cảm hứng lớn, các Kỹ sư GXD bắt tay vào nghiên cứu phần mềm Tính hiệu quả dự án đầu tư xây dựng.

Phần mềm tính toán hiệu quả dự án COMFAR của tổ chức công nghiệp thế giới có giá từ 600-2000 Euro tùy đối tượng, bán rộng rãi trên toàn thế giới. Giao diện tiếng Anh, trước đã từng có để tài Việt hóa đưa vào Việt Nam nhưng dần chìm vào quên lãng. Một bạn học viên GXD có phản ánh: “Trước đây bên chỗ em có sử dụng phần mềm Comfar 3 để phân tích hiệu quả kinh tế dự án. Tuy nhiên, hiện nay không dùng nữa vì phần mềm Comfar 3 tính toán hiệu quả dự án chỉ dùng được trên WinXP. Do đó bên GXD mà phát triển thêm được phần mềm Tính hiệu quả dự án đầu tư xây dựng thì tốt quá ạ.

Phần mềm lập Tổng mức đầu tư và phân tích hiệu quả dự án của GXD, chạy trên nền Excel, linh hoạt hơn COMFAR, sẽ làm tương đương và tốt hơn COMFAR. Quan trọng nhất là xác định Tổng mức đầu tư xây dựng phù hợp với Nghị định Thông tư Quy định hiện hành và phương pháp xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng của người Việt Nam. Hoàn toàn có thể có cả giao diện Anh-Việt. Dự kiến phần mềm tính hiệu quả dự án đầu tư GXD có thể xuất khẩu được.