Cập nhật phần mềm Quản lý tài liệu dự án xây dựng GXD 1.0

Version 1.1 cập nhật ngày 27.05.2020

Ngày 27/05/2020, các Kỹ sư GXD công ty CP Giá Xây Dựng đã cập nhật phần mềm Quản lý tài liệu dự án xây dựng GXD (phần mềm Quản lý tài liệu GXD) lên phiên bản 1.1.

Các nội dung cập nhật phần mềm Quản lý tài liệu GXD ngày 27/05/2020:

– Tinh chỉnh một số điểm trên giao diện phần mềm

– Hoàn thiện tính năng gộp nhóm dữ liệu

– Phát triển tính năng tự tạo cấu trúc dự án. Chức năng này anh/em quản lý dự án chuyên nghiệp sẽ thích lắm (nhất là khi được huấn luyện, trình bày cách ứng dụng)

– Phát triển tính năng kiểm tra liên kết hyperlink bị lỗi. Trong hàng ngàn tài liệu của dự án, có lúc file nào đó bị thất lạc, lỡ di chuyển hoặc xóa nhầm, phần mềm sẽ tự động chỉ ra cho bạn.

– Phát triển tính năng thay đổi đường dẫn hyperlink. Giúp việc thay đổi đường dẫn link file thuận tiện hơn.

– Chỉnh sửa temp (code) – chắc các bạn phải copy dữ liệu từ file cũ sang (xin lỗi các bạn đã dùng những phiên bản trước nhé, vì sự phát triển nên phải thay đổi)

– Fix lỗi sửa tên Tiếng Việt có dấu

– Fix copy files giữ nguyên cấu trúc thư mục

Các bạn đang sử dụng phần mềm Quản lý tài liệu dự án xây dựng GXD, khi mở phần mềm lên sẽ có thông báo chỉ dẫn bạn cập nhật phần mềm tự động.

Theo dõi cập nhật và sử dụng phần mềm QLTL GXD

Các chức năng cập nhật qua các phiên bản của phần mềm Quản lý tài liệu dự án GXD 1.0 mời bạn xem ở đây để tiện nắm bắt, khai thác, sử dụng: https://giaxaydung.vn/threads/phien-ban-phan-mem-quan-ly-tai-lieu-du-an-gxd-1-0-documment-controller-software.101815/

Cập nhật các phiên bản phần mềm Quản lý tài liệu dự án GXD 2.0 mới hơn mời bạn xem tại đây: https://giaxaydung.vn/threads/lo-trinh-cap-nhat-va-phat-trien-phan-mem-quan-ly-tai-lieu-du-an-gxd-version-2-0.102816

Với bạn làm dự án xây dựng mà chưa sở hữu phần mềm Quản lý tài liệu dự án xây dựng GXD trong máy tính thì thật đáng tiếc. Hãy cài đặt phần mềm ngay bằng cách truy cập link tải phần mềm Quản lý tài liệu GXD: https://giaxaydung.vn/threads/phan-mem-quan-ly-tai-lieu-du-an-xay-dung-gxd.100672/

Hiện tại GXD vẫn cho sử dụng phần mềm Quản lý tài liệu GXD miễn phí. Trong thời gian tới sẽ thu một khoản phí để tiếp tục nghiên cứu, cập nhật, lập trình phát triển phần mềm Quản lý tài liệu GXD cho tốt hơn.