Phần mềm Giám sát xây dựng GXD (tên viết tắt là GSXD GXD hoặc GSXD) là phần mềm được phát triển cho đối tượng sử dụng là các Kỹ sư Tư vấn giám sát, các tổ chức và cá nhân thực hiện công việc Giám sát xây dựng.

Phần mềm GSXD GXD đã được các Kỹ sư GXD phát triển chức năng lập báo cáo xuất phát từ ý kiến của các Kỹ sư Tư vấn giám sát: Làm công việc giám sát thi công xây dựng, ngại và mệt nhất là làm báo cáo ngày, báo cáo tuần, báo cáo tháng và tổng hợp báo cáo.

Kế thừa chức năng lập Nhật ký thi công rất hay của phần mềm QLCL GXD. Các Kỹ sư GXD phát triển chức năng lập báo cáo trong phần mềm Giám sát xây dựng GXD. Chức năng này sẽ được lập trình thêm để biến thành chức năng lập Báo cáo ngày, báo cáo tuần, báo cáo tháng, quý, năm… Nhằm giúp cho các Kỹ sư Tư vấn giám sát lập báo cáo và tập hợp báo cáo đỡ vất vả hơn trước…

Qua trao đổi với các Kỹ sư Tư vấn giám sát công việc lập báo cáo ngày, tuần, tháng… luôn là công việc vất vả, tốn nhiều thời gian, công sức và có khi còn nhàm chán… Các Kỹ sư GXD quyết định tập trung giải quyết vấn đề của các Kỹ sư TVGS, từ đó góp phần nâng cao chất lượng công trình xây dựng của Chủ đầu tư. Hồ sơ tài liệu, báo cáo được lập bằng phần mềm sẽ rõ ràng, mạch lạc hơn.

Sơ lược về chức năng nhập báo cáo giám sát xây dựng như sau: Các kỹ sư sẽ nhập dữ liệu theo dõi, giám sát thi công xây dựng, những gì diễn ra cần báo cáo vào 1 sheet trong phần mềm GSXD GXD (gọi là sheet dữ liệu), 1 biểu mẫu báo cáo được trình bày sẵn, sẽ được lập trình để tự động lấy dữ liệu từ sheet dữ liệu sang, sẵn sàng để in. Có thể chọn bất kỳ ngày nào, tuần… để xuất báo cáo. Nếu có số liệu các báo cáo ngày, tuần rồi thì tổng hợp báo cáo tháng và quý, năm sẽ nhàn hạ, dễ dàng hơn.

Kỹ sư Nguyễn Hải Hồng góp ý: Phần mềm GSXD sẽ quản lý theo dự án, có các giám sát thành viên (cái này được coi là quản lý nội bộ của Đoàn, công ty TVGS), tất cả báo cáo của các thành viên sẽ được tổng hợp (link) lại thành báo cáo ngày, các báo cáo ngày link thành báo cáo tuần, các báo cáo tuần sẽ link thành báo cáo tháng (sẽ có thông tin và ảnh trùng lặp, cái này chắc phải xử lý thủ công 1 chút).

GXD cũng luôn tiếp thu các ý kiến, góp ý của anh/em khắp mọi miền đất nước để làm thêm nhiều tính năng đáp ứng nhu cầu của anh/em hơn nữa. Anh/em xây dựng có tâm sự hay kinh nghiệm gì về lập báo cáo công việc Giám sát thi công xây dựng xin chia sẻ để làm chức năng này tốt hơn cho anh em dùng nhé. Email xin gửi về phanmem@gxd.vn hoặc theanh@gxd.vn.