GXD nhận tư vấn xác định và thỏa thuận Chỉ số giá xây dựng

Việc xác định, thỏa thuận chỉ số giá xây dựng công trình chưa có trong danh mục do Bộ Xây dựng hoặc UBND cấp tỉnh công bố thực hiện theo quy định lại khoản 4 Điều 18 của Nghị định số 68/2019/NĐ-CP ngày 14/8/2019 của Chính phủ.

Công ty Cổ phần Giá Xây Dựng (GXD) có bề dày kinh nghiệm và am hiểu chuyên môn sâu về Chỉ số giá xây dựng. Trong nhiều năm qua GXD đã thực hiện tư vấn xác định và thỏa thuận Chỉ số giá xây dựng với Bộ Xây dựng giúp nhiều Chủ đầu tư và được nhiều tín nhiệm.

Phương pháp xác định chỉ số giá xây dựng và việc thoả thuận thống nhất chỉ số giá xây dựng công trình được thực hiện theo quy định của Bộ trưởng Bộ Xây dựng. UBND cấp tỉnh giao cơ quan chuyên môn về xây dựng căn cứ vào phương pháp xác định chỉ số giá xây dựng theo quy định của Bộ trưởng Bộ Xây dựng tổ chức xác định chỉ số giá xây dựng trên địa bàn tỉnh (bao gồm đủ các chỉ số theo loại công trình, theo cơ cấu chi phí và yếu tố chi phí như quy định tại khoản 2 Điều này) làm cơ sở để UBND tỉnh công bố theo định kỳ tháng, quý, năm, đồng thời gửi về Bộ Xây dựng để theo dõi, quản lý.

Đối với các công trình chưa có trong danh mục chỉ số giá xây dựng do Bộ Xây dựng hoặc UBND cấp tỉnh ban hành thì chủ đầu tư căn cứ phương pháp xác định chỉ số giá xây dựng do Bộ Xây dựng hướng dẫn để tổ chức xác định các chỉ số giá xây dựng và quyết định việc áp dụng cho công trình sau khi thỏa thuận với Bộ Xây dựng đối với công trình xây dựng trên địa bàn 02 tỉnh trở lên, hoặc với UBND cấp tỉnh đối với công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh.

Chủ đầu tư được thuê tổ chức tư vấn quản lý chi phí đủ điều kiện năng lực theo quy định tại Nghị định về quản lý dự án đầu tư xây dựng để tính toán chỉ số giá xây dựng tại khoản 4 Điều 18 Nghị định số 68/2019/NĐ-CP làm cơ sở xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng.

Quý vị có nhu cầu tư vấn xác định và thỏa thuận chỉ số giá với Bộ Xây dựng xin liên hệ Mr Thế Anh 0975 398 111 (cả Zalo) và email theanh@gxd.vn. Tư vấn nhiệt tình.