Tác giả: nguyentheanh

Tư vấn xác định chỉ số giá và thỏa thuận với Bộ Xây dựng hoặc với Ủy ban nhân dân cấp tỉnh

GXD nhận Tư vấn xác định chỉ số giá và thỏa thuận với Bộ Xây dựng hoặc với Ủy ban nhân dân cấp tỉnh Là đơn vị có năng lực Tư vấn quản lý chi phí đầu tư xây dựng, định giá xây dựng hàng đầu Việt Nam. GXD JSC chuyên thực hiện các...

Đọc thêm