GXD nhận Tư vấn xác định chỉ số giá và thỏa thuận với Bộ Xây dựng hoặc với Ủy ban nhân dân cấp tỉnh

Là đơn vị có năng lực Tư vấn quản lý chi phí đầu tư xây dựng, định giá xây dựng hàng đầu Việt Nam. GXD JSC chuyên thực hiện các công việc tư vấn khó và hiếm đơn vị làm được như: Tư vấn xác định chỉ số giá công trình, giúp các bện thỏa thuận với Bộ Xây dựng hoặc với Ủy ban nhân dân cấp tình; Tư vấn xác định chỉ số giá địa phương, giúp các Sở Xây dựng địa phương công bố; Tư vấn xác định bộ đơn giá công trình, đơn giá xây dựng công trình do địa phương ban hành; Tư vấn xác định bảng giá ca máy; Tư vấn khảo sát và xác định giá nhân công phục vụ công bố; Tư vấn xác định giá vật liệu; Tư vấn xác định định mức dự toán hoặc thẩm tra / giảm sát việc khảo sát thu thập số liệu định mức

Theo quy định tại Điều 18 Chỉ số giá xây dựng của Nghị định số 68/2019/NĐ-CP:

1.    Phương pháp xác định chỉ số giá xây dựng và việc thoả thuận thống nhất chỉ số giá xây dựng công trình được thực hiện theo quy định của Bộ trưởng Bộ Xây dựng. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh giao cơ quan chuyên môn về xây dựng căn cứ vào phương pháp xác định chỉ số giá xây dựng theo quy định của Bộ trưởng Bộ Xây dựng tổ chức xác định chỉ số giá xây dựng trên địa bàn tỉnh (bao gồm đủ các chỉ số theo loại công trình, theo cơ cấu chi phí và yếu tố chi phí như quy định tại khoản 2 Điều này) làm cơ sở để Ủy ban nhân dân tỉnh công bố theo định kỳ tháng, quý, năm, đồng thời gửi về Bộ Xây dựng để theo dõi, quản lý.

2.    Đối với các công trình chưa có trong danh mục chỉ số giá xây dựng do Bộ Xây dựng hoặc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ban hành thì chủ đầu tư căn cứ phương pháp xác định chỉ số giá xây dựng do Bộ Xây dựng hướng dẫn để tổ chức xác định các chỉ số giá xây dựng và quyết định việc áp dụng cho công trình sau khi thỏa thuận với Bộ Xây dựng đối với công trình xây dựng trên địa bàn 02 tỉnh trở lên, hoặc với Ủy ban nhân dân cấp tỉnh đối với công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh.

Để tư vấn xác định chỉ số giá đối với công trình xây dựng trên địa bàn 02 tỉnh trở lên hoặc trên địa bàn tỉnh nhưng chưa có chỉ số giá. Mời bạn liên hệ Công ty CP Giá Xây Dựng, Mr Thế Anh số điện thoại 0975 398 111 để được tư vấn.