Tháng: Tháng Mười 2019

Cục Giám định trả lời về tính pháp lý của việc lập và in nhật ký thi công bằng phần mềm QLCL GXD

Cục Giám định, Bộ Xây dựng trả lời về tính pháp lý của việc lập và in nhật ký thi công bằng phần mềm QLCL GXD Câu hỏi: Kính gửi Cục giám định nhà nước về chất lượng công trình xây dựng Đóng góp vào công cuộc quản lý và nâng cao chất lượng công trình xây dựng, Công ty CP Giá Xây Dựng đã nghiên cứu phát triển phần mềm Quản lý chất lượng công trình GXD (gọi tắt là QLCL GXD). Phần mềm QLCL GXD giúp tự động hóa công tác lập và quản lý hồ sơ...

Read More

Bộ Xây dựng công nhận GXD được tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ giám sát thi công xây dựng công trình

Công ty CP Giá Xây Dựng (GXD) là số ít đơn vị tại Việt Nam được Bộ Xây dựng công nhận là cơ sở đào tạo được tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ giám sát thi công xây dựng công trình.Theo quyết định số 421/QĐ-BXD ngày 07/04/2010 của Bộ Xây dựng, công nhận các cơ sở đào tạo theo danh sách được tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ giám sát thi công xây dựng. Trải qua quá trình làm hồ sơ năng lực, với sự xét duyệt và kiểm tra thực tế cơ sở hạ tầng, phương tiện, trang...

Read More

Giáo trình định giá xây dựng 320 trang tải miễn phí

Giáo trình định giá xây dựng 320 trang tải miễn phí. Thầy Nguyễn Thế Anh, với sự tài trợ của Công ty Cổ phần Giá Xây Dựng đã biên soạn giáo trình 320 trang về định giá, trong nhiều năm liền từ 2010-2019, với nhiều sự tâm huyết và chia sẻ với các đồng nghiệp xây dựng. Giáo trình Dày 320 trang với nhiều kiến thức và kinh nghiệm gửi gắm trong đó về quản lý chi phí xây dựng. Xin gửi tặng các học viên lớp Kỹ sư QS GXD, lớp Quản lý dự án, quản lý tiến...

Read More