GXD triển khai khóa học Revit for BIM đầu tiên tại Việt Nam

GXD triển khai khóa học Revit for BIM. Thực hiện tuyển sinh và tổ chức khai giảng vào ngày 16/06/2018. Tâm nguyện của Ths Nguyễn Thế Anh như sau: “Mình đứng ra tổ chức lớp Revit for BIM mời thầy Thiện bay từ tp HCM ra HN dạy. Lớp học là phi lợi nhuận, chỉ bao gồm chi phí trực tiếp. GXD sẽ tài trợ địa điểm, phòng học, máy chiếu, tổ chức, quản lý… Theo thầy Thiện, lớp này nên là Teams đủ bộ môn luôn: KTS, Kỹ sư kết cấu, cơ điện M&E, Kinh tế xây dựng,...

Read More