Các đối tác tín nhiệm chọn Giá Xây Dựng tư vấn đầu tư xây dựng và quản lý chi phí

Giá Xây Dựng thường xuyên được các Sở Xây dựng sau đây tín nhiệm thực hiện 1 số hợp đồng công việc như: tính toán và chế bản phục vụ công bố Chỉ số giá; tính toán, chế bản phục vụ công bố Đơn giá xây dựng địa phương

Đọc thêm