GXD triển khai huấn luyện dự toán cho nhân viên Viettel IDC

Thực hiện hợp đồng ký giữa Viettel IDC và GXD, Công ty CP Giá Xây Dựng triển khai dạy lập dự toán,...

Đọc thêm