Văn bản của Bộ KHĐT về tính pháp lý về hoạt động đào tạo và cấp chứng chỉ đấu thầu của Giá Xây Dựng

Ngày 03/12/2008, Bộ Kế hoạch đầu tư đã có văn bản số 8836/BKH-QLĐT trả lời về tính pháp lý của cơ...

Đọc thêm