Phần mềm Quản lý tài liệu dự án xây dựng

Phần mềm Quản lý tài liệu dự án xây dựng GXD. Tên viết tắt là phần mềm QLTL GXD hay là DocMan GXD. Version 0.01 QLTL GXD ra mắt dịp 01/05/2020 với các nội dung chính:- Quản lý tài liệu dự án xây dựng- Tra cứu cơ sở pháp lý xây...

Đọc thêm