Một số công trình tiêu biểu GXD tư vấn năm 2011

Công ty GXD thành lập từ ngày 08/05/2008, chuyển đổi sang hình thức Công ty Cổ phần Giá Xây Dựng...

Đọc thêm