Một số công trình tiêu biểu GXD tư vấn năm 2011

Công ty GXD thành lập từ ngày 08/05/2008, chuyển đổi sang hình thức Công ty Cổ phần Giá Xây Dựng ngày 03/02/2010. Quy tụ nhiều cán bộ có năng lực, kinh nghiệm đã kinh qua nhiều dự án lớn và phức tạp. Công ty sở hữu website lớn nhất Việt Nam hiện nay về đầu tư xây dựng công trình, quản lý dự án, quản lý chi phí có địa www.giaxaydung.vn. GXD đã thực hiện tư vấn cho nhiều dự án, công trình với năng lực và tinh thần trách nhiệm cao nhất. Được nhiều Chủ đầu tư và...

Read More