Tháng: Tháng Tư 2019

Phần mềm Dự thầu GXD khác gì so với phần mềm Dự toán GXD?

Phần mềm Dự thầu GXD khác gì so với phần mềm Dự toán GXD? Bạn là nhà thầu đang dùng phần mềm dự toán để lập giá dự thầu và chào thầu? Như vậy là bạn dùng sai công cụ và chưa chuyên nghiệp. Có rất nhiều các Nhà thầu lớn và chuyên nghiệp nói với tác giả Nguyễn Thế Anh: Chúng tôi không muốn khi làm thầu lại phải chạy dự toán giống tư vấn, sau đó mới xuất ra giá dự thầu. Điều này hiện nay Dự toán GXD và nhiều phần mềm dự toán khác trên...

Read More

Phần mềm Quyết toán GXD dùng để làm gì?

Phần mềm Quyết toán GXD dùng để làm gì? Kế thừa nền tảng phát triển phần mềm Dự toán GXD, tác giả Nguyễn Thế Anh và các chuyên gia lập trình công ty Giá Xây Dựng đã phát triển phần mềm Thanh quyết toán hợp đồng xây dựng (gọi tên là: Quyết toán GXD). Với nỗ lực này của các kỹ sư GXD, anh/em xây dựng, các công ty nhà thầu xây dựng và các chủ đầu tư có công cụ hữu hiệu bổ sung vào bộ sưu tập hệ sinh thái phần mềm Kinh tế và Quản lý...

Read More

Phần mềm Dự toán GXD có lịch sử hình thành phát triển như thế nào?

Phần mềm Dự toán GXD được nhóm tác giả là ThS. Nguyễn Thế Anh, Giám đốc Trung tâm thông tin Viện Kinh tế xây dựng – Bộ Xây dựng và các đồng nghiệp tại công ty CP Giá Xây Dựng nghiên cứu phát triển; Nhân bài viết này xin gửi lời cảm ơn tới các khách hàng, bạn bè, đồng nghiệp xây dựng – kinh phí các bạn mua phần mềm mang 1 sứ mệnh cao cả: không chỉ là mua phần mềm, mà là góp phần đóng góp cho các nghiên cứu phát triển ngành xây dựng và...

Read More

Kỹ sư QS GXD Quantity Surveing Quản lý chi phí xây dựng giúp Chủ đầu tư và Nhà thầu bớt hẳn đau đầu

GXD cung cấp dịch vụ QS Quantity Surveing Quản lý chi phí xây dựng và quản lý xây dựng. Đào tạo – Phần mềm – Tư vấn là 3 thế mạnh của Công ty Cổ phần Giá Xây Dựng. Kỹ sư QS GXD là lĩnh vực tư vấn chúng tôi có thế mạnh: từ đào tạo nhân lực đến công cụ thực hiện công việc, am hiểu về trình tự công việc, lý luận trong bảo vệ kết quả… Bên cạnh đào tạo nghiệp vụ, sản xuất và cung cấp phần mềm. GXD cung cấp dịch vụ QS Quantity...

Read More