Công ty Cổ phần Giá Xây Dựng tổng kết năm 2018

Ngày 28/01/2019, Công ty Cổ phần Giá Xây Dựng (GXD JSC) đã tổ chức tổng kết hoạt động kinh doanh năm 2018. Bà Nguyễn Thị Thắng, Tổng giám đốc Công ty CP Giá Xây Dựng đã tổng kết lại quá trình hoạt động của toàn thể công ty trong năm 2018, những kết quả đạt được và kế hoạch phương hướng trong năm 2019. Tổng Giám đốc – Bà Nguyễn Thị Thắng ​ Sau bài phát biểu của Tổng Giám Đốc, là bài phát biểu mục tiêu phương hướng của các phòng ban và cá nhân.​ Vinh danh những...

Read More