Các đối tác ký hợp đồng phần mềm, giải pháp công nghệ với GXD

Sở Giao thông vận tải tp Hồ Chí MinhTổng Công ty Tư vấn thiết kế Giao thông vận tải (TEDI) – phần mềm dự toán Khảo sát riêngSở Xây dựng Thái BìnhSở Xây dựng Quảng Ngãi – phát triển phần mềm Chỉ số giá theo yêu cầu riêngSở Xây dựng Điện Biên – phát triển phần mềm Chỉ số giá theo yêu cầu riêngCông ty CP Sông Đà 6Bộ Quốc phòng Các đơn vị như Hawee cơ điện, Eurowindow… cũng đã liên hệ đặt các bài toán quản lý xây dựng cho GXD nghiên cứu, lập trình theo yêu...

Read More