GXD triển khai huấn luyện dự toán cho nhân viên Viettel IDC

Thực hiện hợp đồng ký giữa Viettel IDC và GXD, Công ty CP Giá Xây Dựng triển khai dạy lập dự toán, thực hành sử dụng Dự toán GXD cho các nhân viên Viettel IDC. Chương trình đào tạo đã sử dụng hệ thống hội nghị trực tuyến. Nhân viên Viettel tại Hà Nội – Sài Gòn – Bình Dương cùng học. Ngoài các khái niệm, kiến thức cơ bản, vấn đề chung, thầy Nguyễn Thế Anh đã yêu cầu nhân viên của Viettel IDC lấy luôn 1 file dự toán của 1 công trình xây dựng các tuyến...

Read More