Thuyết phục các Ban QLDA, Tư vấn, Nhà thầu dự án phát triển đô thị 6 tỉnh miền Tây bằng đẳng cấp chuyên môn

Thuyết phục các Ban QLDA, Tư vấn, Nhà thầu các dự án phát triển đô thị tại 6 tỉnh miền Tây bằng giải pháp và đẳng cấp chuyên môn, sự nhiệt tình chia sẻ.Những ngày cuối tháng 06 năm 2016, Ths Nguyễn Thế Anh với sự kết hợp giữa Công ty CP Giá Xây Dựng, Viện Kinh tế xây dựng và Cục Phát triển đô thị – Bộ Xây dựng trình bày tại Hội thảo: “Nâng cao năng lực quản lý chất lượng, quản lý hợp đồng, nghiệm thu thanh toán, bàn giao và bảo trì các công trình”....

Read More