Tháng: Tháng Mười 2015

TEDI lựa chọn phần mềm Dự toán GXD và chương trình đào tạo của GXD

Tháng 11/2015, sau rất nhiều cân nhắc, lựa chọn trong số hàng loạt các hồ sơ giới thiệu phần mềm dự toán gửi về. Các cán bộ có kinh nghiệm của Công ty Tư vấn thiết kế giao thông vận tải (TEDI), đặc biệt là các anh/chị tại phòng KCS tổng công ty TEDI lựa chọn Công ty CP Giá Xây Dựng là: 1. Đơn vị cung cấp phần mềm Dự toán GXD áp dụng thống nhất cho tất cả các dự án do TEDI triển khai thực hiện. 2. Thực hiện công tác đào tạo chuyên môn trong...

Read More

TEDI chọn GXD cung cấp phần mềm Dự toán GXD áp dụng thống nhất và đào tạo chuyên môn

Tổng công ty Tư vấn thiết kế giao thông vận tải – CTCP (TEDI) lựa chọn Công ty CP Giá Xây Dựng là:1. Đơn vị cung cấp phần mềm Dự toán GXD áp dụng thống nhất cho tất cả các dự án do TEDI triển khai thực hiện.2. Thực hiện công tác đào tạo chuyên môn trong lĩnh vực dự toán + quản lý dự án.TEDI – Tổng Công ty Tư vấn Thiết kế Giao thông vận tải hàng đầu VN. Trước đó phải trải qua 1 quá trình đánh giá, xét duyệt cẩn thận bởi các chuyên gia...

Read More

Ra mắt phiên bản phần mềm Dự toán GXD10

Sau hơn 1 năm lao động miệt mài của hơn 20 Thạc sĩ + Kỹ sư của Công ty Cổ phần Giá Xây Dựng, phần mềm Dự toán GXD phiên bản số 10 (gọi tắt là Dự toán GXD 10) đã được công bố vào 10h10′ ngày 10/10/2015. Xin trân trọng cảm ơn các Quý khách hàng cùng toàn thể kỹ sư đồng nghiệp đã ủng hộ công ty Cổ phần Giá Xây Dựng và phần mềm Dự toán GXD trong nhiều năm qua. Để đáp ứng nhu cầu thiết yếu về một công cụ hỗ trợ đắc lực...

Read More