Dự toán GXD lần đầu tiên ra mắt và tràn ngập tại Quảng Ninh

Dự toán GXD lần đầu tiên ra mắt và tràn ngập tại Quảng Ninh. Trong 1 hội thảo “Tập huấn hướng dẫn quản lý chi phí đầu tư xây dựng và sử dụng tập đơn giá xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh”, admin Nguyễn Thế Anh là diễn giả chính. Công ty Giá Xây Dựng được Sở Xây dựng Quảng Ninh mời và tạo điều kiện có 1 gian hàng để giới thiệu các sản phẩm phần mềm với giới xây dựng tại Quảng Ninh.Thầy Nguyễn Thế Anh nói vui: “Lần đầu ra mắt ngập...

Read More