Văn bản của Bộ KHĐT về tính pháp lý về hoạt động đào tạo và cấp chứng chỉ đấu thầu của Giá Xây Dựng

Ngày 03/12/2008, Bộ Kế hoạch đầu tư đã có văn bản số 8836/BKH-QLĐT trả lời về tính pháp lý của cơ sở tổ chức đào tạo và cấp chứng chỉ đấu thầu của Công ty Giá Xây Dựng. Đối chiếu văn bản 8836/BKH-QLĐT thì các điều kiện mà Công ty Giá Xây Dựng đã đáp ứng: – Có giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh có chức năng đào tạo về đấu thầu, bồi dưỡng nghiệp vụ trong lĩnh vực đầu tư xây dựng công trình. – Có đội ngũ giáo viên về đấu thầu (các bạn có thể truy...

Read More