Lớp học lập dự toán công trình đầu tiên tại trụ sở mới GXD bế giảng

Ngày 1/8/2016, lớp học lập dự toán công trình đầu tiên tại trụ sở mới của GXD đã bế giảng. Lớp học...

Đọc thêm