Lớp Kỹ sư QS GXD khóa 5 khai giảng tại Hồ Chí Minh

Ngày 16/03/2019, khóa thứ 5 Kỹ sư QS GXD đã được tổ chức. Đây là khóa học Kỹ sư QS GXD đầu tiên tổ...

Đọc thêm