Tác giả: nguyentheanh

Dự toán GXD được đề cử vào Top 50 thương hiệu vàng Việt Nam sản phẩm, dịch vụ chất lượng vàng

Phần mềm Dự toán GXD của Công ty CP Giá Xây Dựng được đề cử vào Top 50 thương hiệu vàng Việt Nam sản phẩm, dịch vụ chất lượng vàng vì quyền lợi người tiêu dùng năm 2020. Phần mềm Dự toán GXD của Công ty CP Giá Xây Dựng được đề...

Đọc thêm

Phần mềm Quản lý dự án xây dựng GXD quản lý tiến độ dự án

Phần mềm Quản lý dự án xây dựng GXD quản lý tiến độ dự án Bạn có thể thấy rất nhiều tài liệu, giáo trình hiện nay trình bày về quản lý tiến độ thi công xây dựng. Tập trung vào tiến độ thực hiện hợp đồng xây dựng của các Nhà thầu...

Đọc thêm