Tháng: Tháng Ba 2019

Các video giới thiệu về GXD các khóa học và phần mềm tháng 03/2019

Công ty Giá Xây Dựng làm rất tốt, khóa học rất chất lượng, từ giám đốc đến nhân viên và các giảng viên đều có tâm và rất nhiệt tình. Tuy nhiên, chỉ làm tốt thôi chưa đủ, từ đầu năm 2019, GXD xác định phải giới thiệu và quảng bá được những điều này tới đông đảo các đồng nghiệp xây dựng, bạn bè trong ngoài ngành.Một số video giới thiệu đã được thực hiện, phương châm của những người làm kỹ thuật là: Có gì nói đúng như vậy, phản ánh trung thực và rõ ràng, không...

Read More

Lớp Kỹ sư QS GXD khóa 5 khai giảng tại Hồ Chí Minh

Ngày 16/03/2019, khóa thứ 5 Kỹ sư QS GXD đã được tổ chức. Đây là khóa học Kỹ sư QS GXD đầu tiên tổ chức tại tp Hồ Chí Minh. Trong năm 2018, GXD đã nỗ lực tổ chức 1 vài lần nhưng chưa thành công, do chưa tập hợp được đủ lớp, các kỹ sư đi làm với giờ giấc lệch nhau, nên việc tập hợp được theo cùng 1 lịch cũng khá khó khăn. Nhưng kiên trì thông tin đến các anh/em và GXD đã tổ chức bước đầu thành công tại Hồ Chí Minh. Khóa học...

Read More